vaccinationskrav og medicin sider

Vigtig info til alle ryttere der starter stævner på deres hest/ pony :

Opdaterede vaccinationskrav for Dansk Ride Forbund

Dansk Ride Forbund opdaterer pr 1/1 2013 reglerne for basis-vaccination af heste, der skal starte
stævner under rideforbundet. Reglerne for basis-vaccination af heste bliver enslydende med FEI’s regler.
Vaccinations-strategien opdateres på baggrund af nyeste forskning omkring hestenes immunstatus ved
forskellige vaccinations-strategier, hvor den nuværende strategi har vist sig ikke at være fuldt dækkende.

Heste der er basis-vaccineret efter 1. januar 2005 skal være vaccineret efter følgende strategi:

 – Basis-vaccination: To vaccinationer med 21-92 dages mellemrum

 – Booster-vaccination: Én vaccination indenfor 6 måneder og 21 dage efter den anden
   basis-vaccination.

 – Herefter skal hesten vaccineres årligt (senest på årsdagen efter sidste vaccination).

Der skal gå mindst 7 dage fra en hest er vaccineret og til den ankommer til stævne.

Heste skal basisvaccineres i henhold til vaccinens godkendelse. Godkendelsen kan læses ud fra
 vaccinens produktresume. De vacciner som er markedsført i Danmark er godkendt med et
vaccinationsprogram, hvor booster-vaccinationen (tredje vaccine) tidligst gives mellem 5 og 6 måneder
efter 2. basisvaccination.

Heste der er basis-vaccineret før 1. januar 2005, hvor de årlige re-vaccinationer er regelret fulgt, skal ikke
 have ny basis-vaccination, men må fortsat starte på baggrund af to basis-vaccinationer med
21-92 dages mellemrum.

Overgangsordning
Indtil 1/1 2013 kan hestene starte nationale stævner på baggrund af de gamle vaccinationsregler.
Herefter skal alle heste, som er basis-vaccineret efter 2005, være vaccineret i henhold til de nye regler.

Internationale stævner under FEI
For heste der skal starte internationale stævner under FEI, gælder samme regler som beskrevet ovenfor.
 Reglerne er allerede gældende. Hestene skal dog også være vaccineret indenfor 6 måneder og
21 dage (halvårligt) før stævnestart.

Mvh Dansk rideforbund

Husk på at der måske er mange på rideskolen der skal starte på denne re-vaccination og gå sammen omkring det så der kan spares lidt penge 🙂 jeg har hørt at en vil hænge et opslag op , så hold øje.  

* Anden vigtig info : Ang Medicin sider i Heste/ pony passet :

Opdatering af hestepas med medicinsider     

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.     

De nye regler medfører at: 

1.  Hestepasset skal indeholde sider til brug for registrering af medicinering (i pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste side 41-56).

2.  Hestepasset skal relateres til en mærkning af hesten. Gyldige mærkningsformer er chipsmærkning, brændemærkning (med cifre) og frysemærkning.

Undtaget fra kravet om mærkning er dog heste fra EU-anerkendte avlsforbund, der i perioden 1999-2009 har fået udstedt pas uden mærkning på baggrund af avlsforbundet valg om at dette var frivilligt. Ældre heste med blå stamtavler er underlagt krav om mærkning, før pas kan udstedes. 

Alle heste registreret første gang efter 1. juli 2009 skal chipmærkes.

Hvordan foregår opdateringen af passet?

For heste med pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste foregår opdateringen med medicinsider således:

1.  Der forudbetales for opdateringen. Der betales med Dankort og prisen er kr. 78,- excl. moms (97,50 inkl. moms) pr. hestepas. Der skal, inden betaling, udprintes en bestillingsformular.

2. Du modtager efterfølgende en kvittering på mail, som skal udprintes.

3. Passet sendes til Videncentret for Landbrug, Heste sammen med den udprintede kvittering og bestillingsformular. Af denne fremgår oplysninger om, hvilken hest det drejer sig om og hvor passet skal sendes retur til.

4. Hvis hesten fremstilles til kåring og passet alligevel skal til Videncentret for Landbrug, Heste i denne forbindelse, kan man lægge kvittering og bestillingsformular i passet, når det afleveres på kåringspladsen. Passet vil så være opdateret med både medicinregistrering og kåringsresultat, når det kommer retur.

Videncentret for Landbrug, Heste kan kun opdatere pas udstedt af Videncentret for Landbrug, Heste. Undtagelsen hertil er pas på islændere, som skal opdateres hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas har i nogle tilfælde allerede medicinsider, i andre tilfælde skal de opdateres hos det udenlandske forbund.

Bestil medicinsiden her

Såfremt der skulle være spørgsmål hertil er du velkommen til at kontakte Videncentret for Landbrug, Heste på tlf.nr. 8740 5480.  

Staldtelefon
Send en SMS til staldpersonalet på tlf 23 74 75 24. I akutte tilfælde kontaktes den daglige ledelse direkte.
Find os Facebook
Herning Rideklub (side med begivenheder fra klubben) Herning Rideklub (lukket gruppe for aktive medlemmer af klubben) Opstalder på Herning Rideklub (lukket gruppe for opstaldere i klubben)
Sponsorer:

Café Fry

Companys

Danske Bank

harald nyborg

JYSK

Lindvigs Blomster

McDonald's

Miljø Foder

Sparekassen Kronjylland

Bilka

Herning Rideklubs Venner

Alm. Brand

Din lokale tømrer

Textile Logistics

Soulmate

HS HESTEPRAKSIS

Glarmester Lenz

Lind EL Teknik

Vistisen+Lunde

Miljøfoder

Bjarne Nielsen

Lind Blik & VVS

Alpi Air & Sea

Arne Poulsen

Lind Tømrer

JBS

Nermi

Selmer Transport