Regelsæt på HER

 

SIKKERHED, generelt:

 • Det er strengt forbudt at færdes på staldgangen og blandt hestene hvis man er påvirket af alkohol
 • Man skal altid rette sig efter staldpersonalets henvisninger.
 • ALLE – uanset alder og rideerfaring – skal have ridehjelm på når de er på ryggen af en hest/pony.
 • Man må ikke ride uden trense ej heller blive trukket på hest/pony uden trense
 • Man skal ALTID bruge træktorv – træk ALDRIG hesten/ponyen  kun i grime.
 • Det er strengt forbudt at ride på staldgangen.
 • Ryttere der er fyldt 10 år og har gået til ridning i et halvt år skal tage ryttermærke 1. Kravet gælder kun ryttere som endnu ikke er fyldt 16 år (ponyryttere).
 •  Det er kun personalet, i arbejdstiden, der må forlade en hest på skridtbåndet. Alle andre skal opholde sig indenfor række-/hørevidde af hesten.

I STALDEN:

 • Hvis ledelsen gentagende gange ser, at boksen ikke bliver passet ordentligt,  har ledelsen ret til at sætte boksen på fuldservice på ejers regning. Man får én advarsel.
 • boksen må man have følgende hængende: Klokker, træktorv, grime samt evt. gamacher og/eller dækken, hvis man betaler for skift. Alt andet skal pakkes væk efter brug.
 • I elevhestens krybbe på boksen skal der ligge en grime, træktov og en pose med strigler.
 • Når man muger ud går man i gang, bliver færdig og tømmer trillebøren i én arbejdsgang, så trillebøren hurtigst muligt frigøres til andres brug. Når man bløder træpiller op, bliver man ved sin trillebør i de 10 min det tager, ellers har personalet ret til at fjerne trillebøren. Hvis man gentagende gange glemmer sin trillebør bliver indholdet vippet tilbage i boksen.
 • Hvis man ikke fjerner sin strøelse fra staldgangen den dag det bliver delt ud inddrages strøelsen igen – men man skal betale som man plejer.
 • Hvis man ønsker ændringer i strøelsesmængde eller -type skal man aflevere en seddel med ændringerne på kontoret, senest d. 20 i mdr, ændringen vil træde i kraft den efterfølgende 1. Så sørger personalet for at der bliver lavet en ny tavle til boksen.  Man må ikke selv lave ændringer med tusch på strøelsestavlerne.
 • Hesten/ponyen skal stå mindst muligt på groomingpladserne under udmugning – brug evt. foldene
 • groomingpladserne skal det nedskrevne regelsæt på pladserne følges.Det er forbudt at give sin hest/pony hø på groomingpladsen. Man skal opholde sig indenfor række/hørevidde. Hvis man har en hest/pony der ikke kan stå sammen med andre, så er det den der har ”problemet”, der må trække sig.
 • Vaskepladserne må gerne bruges som groomingplads, men dem som skal bruge vandslangen har første ret.
 • Elevryttere/ ridefysmedhjælpere må ikke sadle op i boksene – ved stævner kan elevryttere spørge staldpersonalet om lov til at bruge boksen som erstatning for en ”groomingplads”
 • Privatryttere må sadle op i boksen, men skal binde hesten/ ponyen fast imens.
 • Personalet styrer, hvornår vinduerne lukkes og åbnes i stalden. Er man ikke tryg ved det tidspunkt må man selv styre vinduet i sin egen boks. Hvis man selv vil styre åbning/lukning af ens eget boksvindue, skal man sætte en seddel på vinduet, som kan ses, når personalet går ude og åbner/ lukker dem. I perioden fra 1. maj til 1. oktober skal vinduerne stå åbne (pga. miljøet i stalden) med mindre personalet lukker dem pga. vejret. Udenfor perioden 1. maj til 1. oktober opfordrer vi til at vinduerne så vidt muligt står åbne i dagtiden, hvis vejret tillader det.  
 • Husk at lukke porten/dørene når det er koldt,  så det ikke trækker i stalden.

FOLD:

 • I henhold til Dyreværnsloven – § 17 skal heste motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Hvis staldpersonalet observerer, at ejeren  ikke overholder loven sættes hesten / ponyen  på tvungen foldordning på ejers regning. Man får én advarsel.
 • Hvis man får sundhedsbesøg (dyrlæge/smed/tandlæge ) i foldtiden, er det vigtigt der gives besked, så personalet ikke lukker hesten/ponyen ud. Beskederne skrives til staldtelefonen 23747524. Personalet henter ikke hesten/ponyen ekstraordinært ind eller lukker ud fordi der kommer sundhedsbesøg.
 • Mangler der grime eller træktorv på boksen  kommer hesten/ponyen ikke ud på foldordning.
 • Man må tage hestens/ponyens wrap/hø fra boksen med  på folden, hvis man fjerner evt. rester når man tager sin hest/pony ind.
 • Foldordning til daglig styres af stald personalet.
 • Foldordning i weekenden er opdelt på samme måde som i hverdagen,dog trækker ejer selv ud og ind.
 • Foldordning kan ses i centralrummet – har man spørgsmål ang. foldordning spørg da stald personalet.
 • Der er ikke garanti for, at der er vand på alle løbe folde hele tiden. Personalet tilstræber, at der er vand på foldene, men igen garanti. I følge dyrværns loven må heste gå på fold i fire timer uden tilgang til vand.
 • Foldtid afhænger af årstiden i forhold til hvor mange lyse timer der er.

BRUG AF RIDEHALLER:

 • Løse heste er kun tilladt i den lille ridehal eller på springbanen –  ALTID kun under opsyn.

  HUSK  at når vi afvikler stævner er det TOTALT forbudt at have løse heste i den lille ridehal , og ser du nogen der har det så gå hen og få det stoppet med det samme.  Påforhånd tak for hjælpen 

 • Løse heste i den store ridehal er kun tilladt af HER´s personale –  Dette skal overholdes af ALLE …   
 • Når der er hold- undervisning er ridehallen lukket for andre.
 • Ved ene-undervisning har eleven første ret til ridehallen – alle andre skal vise hensyn.
 • Headset må kun anvendes til at modtage undervisning, ikke til at høre musik under ridning (man skal kunne høre hvad der foregår i hallen).
 • Trækning med heste er tilladt i ridehallerne, når der er plads (dvs. 5 eller færre ryttere i den mellem ridehal) ellers må man gå over i den store hal. Ved undervisning skal instruktørens anvisninger følges.
 • Løsspringning er tilladt i den lille  – ALTID kun under opsyn.
 • Der arrangeres løsspring i den store hal,af personalet ( se opslag i centralrummet) hvis der er skrevet  heste/ponyer på listen
 • Longering er tilladt i den mellem ridehal indtil kl.15.00 og i den store og lille når det er muligt, men rytterne har altid førsteret.  Hvis der er mere end 5 ryttere i den mellem ridehal må der ikke longeres. Hvis der er mellem 1 og 5 rytter  i den mellem ridehal må der være én longe. Hvis der ikke er nogen ryttere må der max. være 2 longer i den mellem ridehal. I den store ridehal må der væres 5 ryttere og  2 longer samtidig

Regler for aflysning af hold!

 • Ved aflysning fra klubbens side skal der tilbydes et rimeligt alternativ til rytterne. Det kan f.eks. være et senere tidspunkt eller en anden dag. Er rytteren forhindret i at tage imod alternativet, gives ikke refusion. Kan der ikke findes et alternativt tidspunkt, gives refusion på næste regning.  Dette gælder dog ikke Herning Elite, da det er regnet ud på årsbasis. Der gives ikke reduktion for aflysninger pga. helligdage og juleferien.

 

Ved aflivning eller sygdom af din hest :

 •  Ved aflivning, sygdom og hvor dyrlægen har rådet til at tage hesten/ ponyen ud, eller ved salg er der 14 dages opsigelse af boksen.

 

Her er et link til vores vedtægter VEDTÆGTER FOR HERNING RIDEKLUB 20130218

opdateret 27.6.2016

Staldtelefon
Send en SMS til staldpersonalet på tlf 23 74 75 24. I akutte tilfælde kontaktes den daglige ledelse direkte.
Find os Facebook
Herning Rideklub (side med begivenheder fra klubben) Herning Rideklub (lukket gruppe for aktive medlemmer af klubben) Opstalder på Herning Rideklub (lukket gruppe for opstaldere i klubben)
Sponsorer:

Café Fry

Companys

Danske Bank

harald nyborg

JYSK

Lindvigs Blomster

McDonald's

Miljø Foder

Sparekassen Kronjylland

Bilka

Herning Rideklubs Venner

Alm. Brand

Din lokale tømrer

Textile Logistics

Soulmate

HS HESTEPRAKSIS

Glarmester Lenz

Lind EL Teknik

Vistisen+Lunde

Miljøfoder

Bjarne Nielsen

Lind Blik & VVS

Alpi Air & Sea

Arne Poulsen

Lind Tømrer

JBS

Nermi

Selmer Transport